ASBESTINVENTARIS

Wanneer je werken plant aan gebouwen en je werknemers in dienst hebt, mogen de werken niet starten zolang er geen asbestinventaris werd opgemaakt.
Inademen van asbestvezels brengt risico’s met zich mee. Dit gevaar is het grootst tijdens reinigings- of renovatiewerken en verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen. (asbest kan zitten in golfplaten, roofingproducten, branddeuren, rond leidingen en verwarmingsketels en als muur- of vloerbekleding)
De inventarisering hiervan is belangrijk voor de bescherming van werknemers.
Ben je niet zeker of er asbest aanwezig is, ben je verplicht er van uit te gaan dat het aanwezig is en is een inventaris dus nodig.
Let wel, als particulier is een asbestinventaris niet nodig. Een aannemer, die afbraak- of verbouwingswerken gaat uitvoeren aan een privé woning heeft een asbestinventaris nodig voor de gedeelten waar zijn werknemers aan asbestrisico worden blootgesteld.