Blowerdoortest

Een blowerdoor test (of luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) meet de luchtdichtheid van een bestaand gebouw of kan tijdens de opbouwfase de luchtdichtheid helpen verbeteren door lekken op te sporen alvorens aan de afwerking te beginnen.

Door de strengere EPB normering is het steeds moeilijker om het opgelegde E-peil te halen. Een makkelijke en goedkope manier om het E-peil te verlagen is door het uitvoeren van een blowerdoortest. Standaard gaat de EPB-software immers uit van een luchtdoorlatendheid van het gebouw bij 50 Pa van 12 m3/(m2.h). Indien er enige aandacht aan een luchtdichte afwerking wordt besteed, kan een waarde van 3 à 5 relatief gemakkelijk gehaald worden.