BRANDINDEX

De wetgever heeft de bouwheren van industriële gebouwen verplicht tot uitvoering van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Het opmaken van een brandindex voorafgaand uw aanvraag van een bouwvergunning is een verplichting waar wij u in kunnen bijstaan.