OMGEVINGSVERGUNNING

Met de invoering van de omgevingsvergunning is een grondige hervorming van het vergunningenlandschap voor de ondernemers in Vlaanderen op til.
Ondernemers die industriële of ambachtelijke activiteiten willen starten, zullen vanaf april 2017 niet langer alle stappen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten doorlopen, één procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal volstaan. De invoering van de omgevingsvergunning zal gepaard gaan met een doorgedreven digitalisering van de procedures