Bouwassist bestaat uit drie kantoren die hun mankracht en kennis samenbrengen. Hierdoor kunnen we meer dan 10 diensten aanbieden die nodig of verplicht zijn bij het bouwen. Het voordeel is dat we elk één of meerdere personen hebben specifiek met hun expertise.
Het technische team van Bouwassist group bestaat uit:

  • 4 veiligheidscoördinatoren niveau A en B
  • 2 ingenieurs bouwkunde
  • 1 burgerlijk ingenieur bouwkunde
  • 1 architecte
  • 1 milieudeskundige niveau A
  • 1 topograaf
  • 1 gerechtsdeskundige

Jaarlijks worden we aangesteld op zo’n 1500 werven verdeeld over gans Vlaanderen.

Maps with pinpoints Bouwassist-min

Waarom zijn we zo goed?

De regelgeving wordt steeds strenger en strenger waardoor dit tijdens de uitvoering financiële gevolgen heeft. Het is dus van belang om als stabiliteitsingenieur een correcte berekening te gaan maken zodat de klant zich niet blauw betaald aan het overgedimensioneerde staal.

Idem bij de EPB-berekening. Het is de bedoeling dat er een correcte berekening wordt gemaakt die het maximale aan punten uit de berekening haalt. Enkel op dit vlak betekenen wij al een meerwaarde van 5.000€ à 10.000€.

Toch persoonlijke service!

We rekenen inderdaad meer dan 1000 dossiers uit op jaarbasis. Dit betekent vooral dat we een grondige kennis hebben, dat we elk detail kunnen uitrekenen en op de hoogte zijn van alle mogelijke technieken.

Hier wordt niet ingeboet op communicatie met de klant. Voor elk dossier is er een contactpersoon. Ons grotere team betekent ook dat we zowel grote werven met gemak aankunnen en dat we continuïteit kunnen bieden mochten er iemand aanwezig zijn.

Contacteer ons

Nog niet of net wel overtuigd? Neem contact op en wij beantwoorden spoedig uw vragen of bezorgen u een offerte.