PLAATSBESCHRIJVING

Een plaatsbeschrijving voor aanvang van de bouwwerken wordt opgemaakt in opdracht van een architect, bouwheer, buur of aannemer. Deze is van belang en moet nauwgezet worden opgemaakt om aan te kunnen tonen dat eventuele schade aan de beschreven woning al dan niet het gevolg is van de werken die bij de naaste woning zullen plaatsvinden.
Bij het aangaan van een ABR-polis door de bouwheer of aannemer, is deze plaatsbeschrijving verplicht door de verzekeringsmaatschappij.
De uitvoering dient te gebeuren voor de aanvang van de werken en kan na elke bouwfase herhaald worden als dit noodzakelijk zou zijn.
Alle eventueel aanwezige schade (barsten, scheuren, slepende deuren,…) worden in een verslag gegoten en gestaafd met foto’s.