RIOLERINGSKEURINGEN

Het Vlaamse gewest, lokale overheden en watermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater.
Een goed ontwerp van de huisriolering is onontbeerlijk om later problemen met de afvoer te voorkomen. Laat je door ons begeleiden en zorg altijd dat alles goed op plan staat, alles ligt immers onder de grond.
Bij elke belangrijke wijziging aan je privéwaterafvoer moet je een keuring laten uitvoeren. Zo ben je gegarandeerd dat alles goed is aangesloten. Je rioolbeheerder zal bij (her)aansluiting op de riolering steeds het keuringsattest vragen van een erkend keurder Privéwaterafvoer.