SLOOPINVENTARIS

Wanneer u een stedenbouwkundige vergunning heeft verkregen, is een sloopinventaris verplicht op te maken voor alle afbraakmaterialen die vrijkomen bij een sloop- of ontmantelingsproject vanaf 1000m³.
Deze inventaris geldt voor alle gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie hadden dan wonen.
De sloopinventaris dient er voor om de sloopwerken goed te kunnen plannen en om te voorkomen dat gevaarlijke afvalstoffen in het puin of elders terechtkomen. De verschillende stoffen worden in detail opgenomen en aangeduid in de sloopinventaris.
De sloopinventaris is een referentie voor de bouwheer om de afbraakaannemer te kunnen controleren of de afbraakhoeveelheden wel correct zijn.