VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Bij bouwprojecten (nieuwbouw en verbouwing) waar twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten uitoefenen, moet men een veiligheidscoördinator aanstellen. Dit zowel voor de ontwerp als de verwezenlijkingsfase.
Van begin tot einde superviseren wij uw werf zodat alle werken op een veilige manier worden uitgevoerd.  Een VGM plan met risicoanalyses wordt zorgvuldig opgemaakt en bezorgd aan uw aannemers. Op geregelde tijdstippen komen wij ter plaatse. Alle aandachtspunten worden samengevat en aan u bezorgd in een verslag met foto’s. Deze verslagen komen, samen met onder andere de verslagen van de werfvergaderingen, in het coördinatiedagboek.

Gedurende het hele project verzamelen wij alle technische informatie i.v.m de gebruikte materialen en de onderhouds- en herstellingswerken aan het bouwwerk. Dit wordt gebundeld in het postinterventiedossier.

U ontvangt van ons ook alle documenten en foto’s  van uw bouwproject op een digitale drager.